maandag 14 januari 2008

Straffen
Waarschijnlijk had jij je, net als zoveel andere jonge ouders, voorgenomen om altijd begripvol te zijn voor je kind. Straffen vind je eigenlijk maar niks. En voor een groot deel heb je daar gelijk in. Het straffen van je kind mag in geen geval het belangrijkste element van de opvoeding worden.
Je kind belonen wanneer hij goed gedrag vertoont, is in veel gevallen beter. Want straf laat wel zien dat een bepaald gedrag ongewenst is, maar het geeft geen voorbeeld van hoe het wel moet. Maar soms is een straf nodig om te onderstrepen dat je meent wat je zegt. Hierbij is het verstandig om een aantal regels in acht nemen.

Regels bij het straffen
Wanneer je je kleuter straf geeft, kun je het beste zorgen voor een goede dosering. Als de straf te licht is, maakt het misschien weinig indruk op hem. Maar een straf mag ook niet te zwaar zijn, want dan kan je kind immuun worden voor straffen. Een lichte straf zal hem dan op den duur niet meer kunnen deren. Het is in ieder geval verstandig om altijd redelijk te blijven. Het is voor je kind heel verwarrend wanneer hij een hele zware straf krijgt, terwijl hij alleen maar een beetje ondeugend was.
Een straf dient bovendien op het juiste moment te worden uitgedeeld. Als je kind ’s ochtends stout is, is het niet verstandig om ’s avonds, als hij heel lief is, tegen hem te zeggen dat hij geen toetje krijgt vanwege zijn gedrag van die ochtend. Je kleuter begrijpt dan niet dat de straf het gevolg is van zijn gedrag.
Het is heel belangrijk om de verstandhouding met je kind goed te houden. Als je hem kwetst, bang maakt of te vaak straft, kan deze verstandhouding verslechteren. De kans bestaat dan dat je kleuter zich alleen maar slechter gaat gedragen en zich bovendien steeds ongelukkiger voelt. Ook kun je je kind beter niet straffen als hij al spijt heeft. Hij weet al dat hij stout is geweest en als je hem toch straft, kan zijn spijt veranderen in boosheid. Regels bij het straffen
Wanneer je je kleuter straf geeft, kun je het beste zorgen voor een goede dosering. Als de straf te licht is, maakt het misschien weinig indruk op hem. Maar een straf mag ook niet te zwaar zijn, want dan kan je kind immuun worden voor straffen. Een lichte straf zal hem dan op den duur niet meer kunnen deren. Het is in ieder geval verstandig om altijd redelijk te blijven. Het is voor je kind heel verwarrend wanneer hij een hele zware straf krijgt, terwijl hij alleen maar een beetje ondeugend was.
Een straf dient bovendien op het juiste moment te worden uitgedeeld. Als je kind ’s ochtends stout is, is het niet verstandig om ’s avonds, als hij heel lief is, tegen hem te zeggen dat hij geen toetje krijgt vanwege zijn gedrag van die ochtend. Je kleuter begrijpt dan niet dat de straf het gevolg is van zijn gedrag.
Het is heel belangrijk om de verstandhouding met je kind goed te houden. Als je hem kwetst, bang maakt of te vaak straft, kan deze verstandhouding verslechteren. De kans bestaat dan dat je kleuter zich alleen maar slechter gaat gedragen en zich bovendien steeds ongelukkiger voelt. Ook kun je je kind beter niet straffen als hij al spijt heeft. Hij weet al dat hij stout is geweest en als je hem toch straft, kan zijn spijt veranderen in boosheid.

Manieren van straffen
Er zijn een heleboel verschillende manieren om je kind straf te geven. Hierbij is het niet zo dat een zware straf beter is dan een lichte straf. Sterker nog, een zware straf kan averechts werken: het gedrag wordt onderdrukt, maar de neiging om het gedrag te vertonen, blijft gewoon bestaan. Bovendien is een milde straf vaak net zo effectief. Ook is het zo dat iedere vorm van straffen aan kracht inboet wanneer je er te vaak gebruik van maakt. Het is daarom verstandig om een straf alleen te gebruiken in situaties, waarin je kind een duidelijk vastgestelde regel overtreedt.
Wanneer je het onderstaande rijtje bekijkt, zul je begrijpen dat de ene manier van straffen beter en effectiever zal zijn dan de andere. Als ouder zul je zelf het beste kunnen bepalen welke manier van straffen het beste bij jouw manier van opvoeden en bij jouw kind past.Verbale straffen Boosheid Slaan Wegsturen Het onthouden van voorrechten Negeren Verbale straffenSoms heeft je kleuter het nodig om streng te worden toegesproken. Als jij met een glimlach zegt: Niet meer doen hoor, lieverd, zal hij vooral je glimlach zien en een uur later hetzelfde gedrag vertonen. Maar wanneer jij hem met een streng gezicht duidelijk maakt dat je zijn gedrag niet meer wilt zien, zal hij veel beter beseffen dat je meent wat je zegt. Wanneer je jouw kleuter toespreekt, is het bovendien beter om een beroep te doen op zijn gezonde verstand, dan om te dreigen met straf. Zeg liever: Ik wil graag dat je je speelgoed opruimt, omdat er mensen over kunnen vallen, dan Als je nu je speelgoed niet opruimt, stuur ik je naar je kamer.
Een andere verbale straf is dreigen. Dreigen kun je echter beter voorkomen. De kans bestaat namelijk dat je kind jou gaat uitdagen, om uit te proberen of je echt meent wat je zegt. Het is dan ook niet verstandig om te dreigen zonder deze dreigementen uit te voeren. Als je kleuter weet dat je meent wat je zegt, zal hij eerder luisteren.

Negeren
Als je kind maar blijft zeuren om een snoepje of steeds maar blijft vragen of hij televisie mag kijken, zou je hem kunnen negeren. Dit is echter geen goede oplossing in gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer je kind met voorwerpen aan het gooien is. Ook kun je dit beter niet doen wanneer zijn gedrag vervelend is voor andere mensen.

Geen opmerkingen: