maandag 21 januari 2008

plannen kabinet en kinderopvang

Plannen kabinet en kinderopvang

Het idee om de overheid te laten betalen voor voor- en naschoolse opvang wekt weinig sympathie bij de ChristenUnie. "Gratis kinderopvang vind ik echt zot", aldus lijsttrekker André Rouvoet in een interview met NU.nl. Zijn partij is voor een naar eigen inzicht te besteden 'kindgebonden budget'. "PvdA-leider Wouter Bos kiest voor drie dagen opvang, want ouders hebben volgens hem óók een verantwoordelijkheid voor hun kind. Het is omgekeerd. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de ouders", zegt Rouvoet. De ChristenUnie-leider vindt het een "heel rare visie op wie nou eigenlijk verantwoordelijk is voor de opvang van kinderen". De PvdA wil dat drie dagen in de week kinderopvang gratis wordt voor alle ouders, of deze nu werken of niet. De VVD en D66 willen alleen gratis kinderopvang voor mensen die werken. GroenLinks wil net als PvdA dat kinderopvang gratis wordt voor alle kinderen, maar dan voor alle dagen. De SP wil de kinderopvang niet gratis maken, maar de inkomensafhankelijke bijdrage halveren. Het CDA wil de kinderbijslag verhogen en kinderopvang goedkoper maken. Om ouders tegemoet te komen in de kosten voor kinderopvang wil de ChristenUnie een kindgebonden budget invoeren, iets waar de SGP ook voor is. "Als we de ouders een steuntje in de rug willen geven dan moet dat naar álle ouders gaan", aldus Rouvoet. Het kindgebonden budget bundelt kindertoeslag, kinderbijslag en kinderopvang in één bedrag. "Daarbij profiteren in ons plan ook de ouders die kiezen voor informele opvang bij de buren of opa en oma, en de ouders die zelf voor hun kinderen zorgen." De kinderopvang wordt in 2007 al goedkoper. Het kabinet investeert 125 miljoen euro extra. Werkgevers zijn vanaf 2007 verplicht om eenderde van de opvangkosten voor hun rekening te nemen. Het verwachte effect op de arbeidsmarkt is omstreden. Een van de meest gebruikte argumenten vóor gratis kinderopvang is dat ouders - vooral moeders - meer zullen gaan werken. Dit argument wordt door het Sociaal en Cultureel Planbureau echter weerlegd. "De huidige kosten van kinderopvang vormen nauwelijks een belemmering voor de arbeidsparticipatie van moeders", zo meldde het SCP eind februari naar aanleiding van het o nderzoek 'Hoe het werkt met kinderen. Moeders over kinderopvang en arbeidsparticipatie'. Gemiddeld genomen beslaan de opvangkosten een kwart van het inkomen van de vrouw en een tiende van het huishoudinkomen. (Bron: Nu.nl oktober 2006)
Apen apen mensen na Niet alleen mensenbaby's steken hun tong uit als een boven de wieg hangende volwassene dat doet, ook apenbaby's imiteren dat gedrag. Dat levert bijzonder schattige filmpjes op. Het is weer eens wat anders: je tong uitsteken tegen een baby-aapje in naam van de wetenschap. Dat is wat de Italiaanse onderzoeker Pier Ferrari en zijn collega's hebben gedaan. Doel van de Italianen: uitvinden of makakenbaby's hetzelfde imitatiegedrag vertonen als mensenbaby's en jonge chimpansees. Pasgeboren mensenbaby's apen gedurende de eerste drie maanden bepaalde gezichtsuitdrukkingen van volwassenen na. Zo steken ze, weliswaar aarzelend, hun tong uit als een boven de wieg hangende volwassene dat doet. Ook een wijd opengesperde mond kan rekenen op voorzichtige imitatie. Dat alles gebeurt dankzij spiegelneuronen, groepjes zenuwcellen in ons brein die aktief worden bij het kijken naar anderen. Door afkijken en nadoen leren mensenbaby's via de spiegelneuronen bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen, is het idee. Het was al bekend dat babychimps gezichtsuitdrukkingen van volwassen mensen kunnen imiteren. De Italianen wilden weten of jonge makaken hetzelfde gedrag vertonen. Uit eerder onderzoek was namelijk gebleken dat ook makaken groepjes spiegelneuronen in hun brein hadden. Voor het onderzoek nam een van de onderzoeker een jonge makaak op schoot, en trok de ander gekke gezichten. Pasgeboren makaken reageren niet of nauwelijks op uitgestoken tongen en opengesperde monden. Maar na drie dagen begint het imitatiegedrag. Heel voorzichtig steekt het mini-aapje af en toe zijn tong een stukje naar buiten, en dat ziet er zonder meer schattig uit. Na twee weken is het imitatiegedrag afgelopen. Bij chimpansees is die periode wat langer - twee maanden - en mensenbaby's houden het na-apen drie maanden vol. Tot nog toe werd er vanuit gegaan dat het imitatiegedrag alleen bij mensapen zoals chimpansee en gorilla voorkwam. Het onderzoek van de Italianen toont aan dat het al veel eerder in de evolutie is ontstaan. De makaken zijn 25 miljoen jaar geleden van de stamboom afgesplitst. (Bron: Noorderlicht, september 2006

Geen opmerkingen: